Verbindingsplatform Pendrecht

De getallen liegen er niet om. 1 op de 4 Rotterdamse kinderen groeit op in armoede (het landelijk gemiddelde is 1 op 12). 23,7 procent van alle minderjarige kinderen in Rotterdam leeft in een huishouden met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum. 63% van de huishoudens in Pendrecht heeft een laag inkomen. Dit zijn zomaar wat zorgwekkende feiten over armoede in Rotterdam. Met het nieuwe initiatief ‘Samen Vooruit op Zuid’ hoopt wijkbewoner Berdien Muller een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de gevolgen van deze feiten.

Het verbindingsplatform Samen Vooruit op Zuid wil wijkbewoners in Pendrecht het gevoel van saamhorigheid en veiligheid (terug)geven. Zij staan er níet alleen voor. Ze kunnen terugvallen op elkaar en op de organisaties en aanbieders in de wijk. Het platform is er in het bijzonder voor ouders die leven en kinderen opvoeden in armoede.

Verbinding

Met dit platform wil wijkbewoner Berdien Muller verbinding creëren tussen enerzijds ouders woonachtig in Pendrecht die leven en kinderen opvoeden in armoede en anderzijds organisaties en aanbieders die op enigerlei wijze hulp en ondersteuning bieden om de doelgroep perspectieven te bieden richting zelfredzaamheid.

“Wij willen wijkbewoners en organisaties op diverse vlakken onderling en kruislings met elkaar verbinden. Dit kan gaan om praktische zaken, zoals kleding, speelgoed, hulp bij financiële zaken en het invullen van papieren, maar ook om zaken die de psychische gesteldheid van de groep verbeteren, zoals het zoeken naar maatjes, contacten en het uitwisselen van praktische ervaringen,” aldus Berdien.

Waarom dit platform?

“Sommige kinderen moeten in hartje winter met kapotte schoenen naar school komen, ze hebben gescheurde en/of te kleine winterjassen en kleding die duidelijk te klein/strak zit. Dit is enorm verdrietig om te zien en moet vooral de ouders van deze kinderen enorm veel pijn doen. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat dit niet zou mogen gebeuren. Hetzelfde geldt voor kinderen die zich ziekmelden op 6 december, omdat ze zich schamen om te zeggen dat Sinterklaas wéér niet langs is geweest dit jaar. Kinderen die tijdens het schoolreisje geen geld meekrijgen van hun ouders, ondanks de maximale limiet van ‘maar’ 5 euro, omdat ‘papa en mama het even niet hebben’,” aldus Berdien.

Het is onmogelijk om alle problemen aan te pakken, maar ergens moet er een begin gemaakt worden. Berdien wil dit graag doen met de opzet van dit verbindingsplatform.

“Voor ouders in armoede en hun kinderen kan een sociaal netwerk beschermend werken. Een aantal ouders kan net rondkomen doordat ze beschikken over een sociaal vangnet. Ook bij het opvoeden en de relatie met het kind is sociale steun belangrijk. Sommige ouders hebben hun sociaal netwerk verloren en dat zorgt voor extra financiële en emotionele druk op het gezin. Vooral laagopgeleide, alleenstaande moeders ontbreekt het vaak aan sociale en praktische steun.”

Uw hulp is nodig

“In deze eerste fase willen we vooral inzetten op het mobiliseren van het platform en het leggen van een brug tussen vraag en aanbod in de wijk. Hierom zou ik graag meer te weten komen over de belevingswereld van de wijkbewoners: Waar lopen ze tegenaan, waar liggen behoeftes, waarom maken ze wel/niet gebruik van bestaand aanbod? En wat zijn de drempels of juist de succesfactoren van de verschillende initiatieven en organisaties in de wijk?”

Er is een vragenlijst gemaakt voor de wijkbewoners van Pendrecht om antwoord te krijgen op deze vragen. De vragenlijst mag volledig anoniem ingevuld worden. De antwoorden worden gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van behoeften en wensen in de wijk.

Wilt u de vragenlijst invullen? U vindt de vragen hier: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGINREd_HGyEl7BU1FRxxBbNm4O7B7lIjuR29Tl3vNWI-Lww/viewform?usp=sf_link