Uitnodiging: Algemene ledenvergadering

Het einde van het jaar komt in zicht en hiermee wordt het tijd voor een algemene ledenvergadering. Aangezien de speeltuin tegenwoordig een vereniging is met betalende leden, betekent dit ook dat alle leden stemrecht hebben. Je bent van harte welkom op woensdag 28 december van 13.00 uur tot 15.00 uur in het Clubgebouw aan de Kerkwervesingel 10.

Door alle beperkingen van de afgelopen jaren houden we dit jaar een ledenvergadering voor de jaren 2020 en 2021. Het bestuur heeft z’n uiterste best gedaan om de speeltuin open en draaiende te houden en de kinderen een veilige en schone speeltuin te bieden. We willen deze gelegenheid ook gebruiken voor een gezellige afsluiting van het jaar.

Wat is een algemene ledenvergadering?

De algemene ledenvergadering (ALV) is een orgaan van de vereniging dat, zoals de naam al doet vermoeden, uit alle leden van de vereniging bestaat.

De algemene ledenvergadering is niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden en personen die daar statutair het recht toe is gegeven. In dit geval zijn dat alle leden van de speeltuin die hebben betaald voor hun abonnement.

De algemene ledenvergadering moet volgens de wet minimaal één keer per jaar bijeengeroepen worden en plaatsvinden. Op die ALV wordt het jaarverslag gepresenteerd; het bestuur legt dan verantwoording af.

In de algemene ledenvergadering wordt gestemd over allerlei besluiten. Dit houdt niet veel meer in dan dat de voorzitter een onderwerp ter stemming aandraagt en de leden voor of tegen kunnen stemmen. Normaal gesproken wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen (oftewel: de helft van het totaal aantal uitgebrachte stemmen plus één).

Aanmelden

De speeltuin heeft heel veel leden en daarom vinden we het fijn als je vooraf even aan ons laat weten dat je komt. Meld je aan per e-mail via info@speeltuinneeltjejans.nl of kom op maandag, woensdag of vrijdag tussen 13.30 en 16.00 uur in het clubhuis langs.