Tijd om afscheid te nemen

Beste wijkbewoners,

Voor mij is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van mijn vrijwilligerswerk bij Vitaal Pendrecht.

Ik heb de tijd genomen om erover na te denken. Corona en twee ernstige epileptische aanvallen van Cor (mijn man) hebben de doorslag gegeven. Uit een gesprek met de specialist is mij duidelijk geworden dat hij niet meer alleen gelaten kan worden.

De herinneringen aan de afgelopen twintig jaar brengen mij terug bij de vele colleges die we gegeven hebben. Vele onderwerpen met de nodige problemen zijn ‘zichtbaar’ gemaakt door de professoren van de wijk aan de studenten. De studenten waren in dit geval de professionals die graag met kleine opmerkingen gemaakt door de professoren weer op ideeën kwamen en ermee verder konden.

Het begon met het Opzoomeren; dat ligt mij nog steeds aan het hart. De ‘kleine’ budgetten die bewoners kunnen aanvragen en mogen besteden voor hun straat. De creativiteit die daaruit voorkomt is bewonderenswaardig.

Het Theater Pendrecht met de prachtige op het leven gebaseerde stukken die door de vele wijkbewoners op de planken zijn gebracht. We zijn er de wijken mee doorgegaan en de stukken zijn zelfs in Birmingham – Engeland opgevoerd. Ik vond het altijd knap zoals Cees Bavius en Pieta Bot de neuzen dezelfde kant op kregen. Cees door de regie en Pieta door de prachtige stukken die zij schreef en door goed naar de actrices/acteurs te luisteren.

Het ‘gevecht’ met de professionals van Pendrecht Zet Door van Mario Bosch om ‘het oog’ op de kop van de voorpagina van In de Kijkerd te houden; voor de wijkbewoners van ‘toen’ de rechtvaardiging van de naam van ons wijkblad.

Het jaarlijkse Nieuwjaarscollege met ook de uitreiking van de Clasien Kramer Speld aan een bewoner, voorgedragen door de bewoners van de wijk.

De voorbereidingen na één van de colleges in de Bavokerk met als doel wat er op dat moment het meest nodig was voor Pendrecht. En het daaropvolgende college met de curieuze naam ‘Wat zou je doen met een miljoen’.

Het nam anderhalf jaar tijd in beslag om de Kinderfaculteit vorm te geven en op te starten.

Daaraan gekoppeld de Rekenfaculteit, die niet voor de dommertjes werd opgezet, maar voor alle kinderen van de basisscholen in Pendrecht met als doel om samen met de schooldirecties en de docenten de leerlingen op een hoger niveau te brengen.

Het Arboretum waar kinderen kunnen tuinieren en koken.

De miniconcertjes waar heel veel ouderen met veel plezier naartoe kwamen, maar ook om te genieten van de optredens van talenten in de wijk.

De Rollatorwerkplaats waar de rollatorbezitters bijna 15 jaar lang naartoe konden komen. Niet alleen voor een mankement aan de rollator, maar ook voor een kopje koffie, een vriendelijk woord en de nieuwtjes van de wijk. Hiermee vormden zij de oren en ogen voor Vitaal Pendrecht.

De talloze stagiaires met hun opdrachten die zowel hen als Vitaal Pendrecht verder brachten. De vraag was weleens wie nou eigenlijk wie begeleidde. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan.

Trotse rondleidingen door de wijk als er weer iets moois gebouwd was wat ik heel bijzonder vond. Nog elke avond kijk ik even naar de raamschilderingen in de Tiengemetenbuurt.

De Rechtswinkel Maasstad die op vraag van de voorzitter van de Kinderraad van jaren geleden kwam vragen wat ze terug kon doen voor de wijk. Het heeft vele bewoners naar oplossingen geholpen.

De Taalfaculteit met op het hoogtepunt 83 deelnemers. Het was een enorm succes en ook grotendeels door vrijwilligers gedragen. Verschillende deelnemers hebben hun weg gevonden naar een betaalde baan. Het motto was ‘streng met begrip’.

De samenwerking met het team Pendrecht Aardgasvrij was fijn. De start ging als een trein en velen kwamen naar de informatiemiddagen op zaterdagen om hun vragen te stellen. Nu is er de Huiskamer, maar de samenwerking stopt niet bij de voordeur en het programma loopt goed. Het team doet haar best om zoveel mogelijk ongeruste bewoners te helpen goede deals (toch weer Engels) te maken bij de overheid en de gemeente.

Maar….. Vitaal Pendrecht stopt niet hoor! Het gaat er eindelijk naar uitzien dat er weer activiteiten georganiseerd mogen/kunnen worden.

Er komt na donderdag 16 september een bericht op de website waarin u kunt lezen bij wie u terecht kunt voor uw vragen.

In elk geval is er woensdag 22 september een informatieochtend van de Taalfaculteit. De inloop start om 9.45 uur en om 10.00 uur begint het programma met uitleg. Het team wil graag weer zo snel mogelijk beginnen.

Ik bedank de gemeente en alle organisaties waarmee ik heb samengewerkt en het door iedereen gestelde vertrouwen in mij.

Tot slot bedank ik alle vrijwilligers en wijkbewoners waarmee ik heb samengewerkt. Met elkaar hebben we jarenlang gezorgd dat we iets unieks voor elkaar hebben gekregen.

Het ga u allen goed!

 

Hartelijke groet van,

Cor en Bien Hofman