Ondersteuning ongesubsidieerde culturele ontmoetingsplekken

Ons is gevraagd om onderstaande brief met zoveel mogelijk partijen te delen. Er wordt onderzocht of en hoe het mogelijk is ook cruciale organisaties in het niet-gesubsidieerde deel van de cultuursector ondersteuning te bieden (met name ondersteuning van de huur).

 

Rotterdam, 16 februari 2021

 

Aan alle ongesubsidieerde culturele ontmoetingsplekken in Rotterdam

 

Hoe gaat met jullie? Lukt het om de huur en vaste lasten te betalen, terwijl de reguliere inkomsten uit entrees en dienstverlening zijn weggevallen? Onze ervaring is dat we als ‘kleine’ culturele organisatie zonder meerjarige subsidie buiten veel bestaande ondersteunings-regelingen vallen. Toch ligt er in Rotterdam een of meer miljoen euro op ons te wachten. Zo lezen we in een brief van het College van Burgemeesters en Wethouders aan de Gemeenteraad:

 

————————————————————————

Rijksgelden voor cruciale lokale culturele infrastructuur

De minister van OCW heeft in december een bedrag van 150 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten om cruciale delen van de lokale culturele infrastructuur in 2021 te ondersteunen. Rotterdam heeft daarvan ruim 12 miljoen euro ontvangen. Het college heeft het voorstel aan de gemeenteraad gedaan voor de maanden januari tot en met april een bedrag van 6 miljoen euro vrij te maken voor een nieuw pakket noodsteun aan de meerjarig gesubsidieerde culturele organisaties. Onderzocht wordt of en hoe het mogelijk is ook cruciale organisaties in het niet-gesubsidieerde deel van de cultuursector ondersteuning te bieden. Voor de maanden na april 2021 zullen bij de behandeling van de voorjaarsnota besluiten worden genomen.

Bron: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9654224/1/s21bb000410_4_42534_tds

————————————————————————

 

Op 18 februari wordt/is in de gemeenteraad (als hamerstuk) een voorstel van het College behandeld om een besluit over die eerste 6 miljoen te nemen, zonder dat vast staat waar het geld voor de ‘cruciale organisaties in het niet gesubsidieerde deel van de cultuursector’ naar toe zou moeten gaan. Dat moet dus nog worden onderzocht.

 

Het lijkt ons nuttig om de gemeente met dat onderzoek te helpen door ons collectief als het ongesubsidieerde onderdeel van de ‘lokale culturele infrastructuur’ te melden. Daarna moeten we met de gemeente zeker ook de discussie aangaan over de criteria voor ‘cruciaal’. Als je dat ook vindt, en je hebt een eigen plek waarvan de huur en vaste lasten door corona niet of maar gedeeltelijk gedekt zijn, meld je organisatie dan vóór 8 maart aan via boeket@antenna.nl. Svp naam organisatie, contactpersoon en mailadres. Dan sturen we 2 maart de hele lijst naar de gemeente. En naar jullie natuurlijk, want het kan geen kwaad om je collega’s in de stad te kennen.

 

Waarom concentreren we ons op organisaties met een eigen plek? Omdat we weten dat de last van vaste lasten altijd al zwaar drukt op organisaties die een plek in stand houden. Als ze nu omvallen, zijn we ze kwijt. Terwijl makers/kunstenaars niet zonder die plekken kunnen. Ze hebben ze nodig om hun werk te tonen; zelfs als dat digitaal moet zoals nu. Omdat op die plekken uitwisselingen kunnen plaatsvinden tussen kunstenaars en publiek. Omdat ze nodig zijn voor cultuureducatie. En omdat juist die ‘kleine’ culturele organisaties, verspreid over heel Rotterdam, als publieke plekken c.q. ontmoetingsplekken ook van belang zijn voor het sociale en culturele klimaat in die wijken. Cruciaal? Nee basaal.

 

Doe ons en jezelf een plezier. Stuur deze brief door naar organisaties die je kent. Want ze kunnen hem beter dubbel ontvangen dan helemaal niet.

 

Met vriendelijke groet,

Joke van der Zwaard & Maurice Specht

Leeszaal Rotterdam West