Notulen Algemene Ledenvergadering December

Hierbij delen we graag de notulen van de Algemene ledenvergadering van woensdag 28 december 2022 met u. U kunt ze downloaden als een PDF bestand.