Notulen Algemene Ledenvergadering Januari

Hierbij delen we graag de notulen van de Algemene ledenvergadering van woensdag 25 januari 2023 met u. U kunt ze downloaden als een PDF bestand.