Nieuwe regels voor de speeltuin n.a.v. de persconferentie

Op dinsdag 20 april was er weer een persconferentie. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben weer veel informatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus. De belangrijkste boodschap was dat er minder maatregelen gaan gelden vanaf woensdag 28 januari. Dit heeft ook (positieve) invloed op de regels die golden voor Speeltuin Neeltje Jans, want ook deze regels worden vanaf woensdag versoepeld.

We informeren u graag over de (vernieuwde) regels.

 • Speeltuinverenigingen mogen open;
 • De openstelling mag enkel wanneer het gebouw (alle binnenruimten) gesloten blijft. De toiletvoorziening is een uitzondering en mag worden gebruikt;
 • Beperkte mate van horeca is vanaf 28 april 2021, op basis van de voorwaarden zoals deze ook voor de overige horeca gelden, toegestaan.
  • De horecaruimte binnen en de uitgifteloketten blijven gesloten.
  • Het terras van de speeltuinvereniging mag worden geopend en de speeltuinvereniging mag hiervoor goederen verkopen.
  • De bezoekers van het terras moeten reserveren (mag ter plekke).
  • De gegevens van de bezoekers worden geregistreerd (naam, telefoonnummer en datum/tijdstip bezoek).
  • Er mogen maximaal twee personen aan een tafel zitten (tenzij alle personen uit één huishouden komen).
  • Zelfbediening door bezoekers is niet toegestaan. Bezoekers moeten aan hun tafel door het personeel worden bediend.
  • Een uitgiftepunt dat als doel heeft goederen te verstrekken die op de speeltuin worden genuttigd is niet toegestaan. Dit is een vorm van zelfbediening die niet is toegestaan.
  • Voor de volledige set maatregelen die gelden voor de horeca: Plannen voor opening buitenterrassen eet- en drinkgelegenheden | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
 • Het organiseren van jeugdactiviteiten is toegestaan. De speeltuinvereniging mag kleinschalige jeugdactiviteiten gericht op sport en spel organiseren voor kinderen t/m 17 jaar. De nadruk ligt hierbij op kleinschalig. Activiteiten die het karakter hebben van een evenement (zoals: activiteiten met springkussens, geluidsinstallatie, eetkraampjes, feesten/disco’s) zijn niet toegestaan. Bij activiteiten mag enkel gebruik worden gemaakt van de buitenruimten.
 • Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt geen afstandscriterium. Voor kinderen vanaf 13 jaar geldt de anderhalf meter regel.
 • Voor ouders/begeleiders gelden de regels wat betreft groepsvorming. Er mogen maximaal 2 personen bij elkaar komen op 1.5 meter (uitgezonderd mensen die op 1 adres wonen). De speeltuin moet het aantal volwassenen in de speeltuin reguleren om groepsvorming te voorkomen.

 

Misschien minder maatregelen vanaf 11 mei

Steeds meer mensen hebben een prik gekregen en er komen meer proeven met testen. Als uit de coronatest blijkt dat mensen geen corona hebben, mogen ze ergens naar binnen. Misschien dat er daardoor vanaf 11 mei weer meer kan met minder maatregelen, zoals bijvoorbeeld binnen sporten of naar de dierentuin.

Op 3 mei kijkt de regering opnieuw naar de maatregelen. Dan bekijkt zij welke maatregelen er nodig zijn na 11 mei.