Enquête ‘Waardering voor de Rotterdamse vrijwilligers’

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd van mondkapjes en geen handen schudden. Een tijd van afstand. Een tijd waarin kwetsbare inwoners extra aandacht nodig hebben. Juist in deze tijd onderscheidt een grote groep mensen zich. Een groep mensen die zich, al dan niet in georganiseerd verband, met enorme energie en niet aflatende toewijding inzet voor een ander en voor de samenleving: de Rotterdamse vrijwilliger. Wij zijn bijzonder dankbaar voor hun inzet en het begrip en de flexibiliteit die zij, juist in deze bijzondere tijd, opbrengen.

Het vrijwilligerswerk staat hoog op de agenda van college en gemeenteraad. Besloten is om nadrukkelijker aandacht te gaan besteden aan de waardering voor de inzet van de Rotterdamse vrijwilligers. Hierom hebben de Gemeente Rotterdam en Zorgzaam010 samen een enquête opgesteld.

Vul de enquête in en win!

Het is bij de invulling van het begrip ‘waardering’ in de eerste plaats belangrijk om te weten wat de vrijwilliger zelf vindt en waardeert. Daarom is een enquête opgesteld waarin de vrijwilliger (anoniem) niet alleen zijn/haar mening kan geven, maar ook eigen ideeën of suggesties kan inbrengen. Onder de deelnemers aan de enquête verloten de gemeente en Zorgzaam010 20 VVV-bonnen van elk € 50.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Deze enquête is erg belangrijk voor ons maar ook voor jou, als vrijwilliger! De resultaten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens zal er worden gekeken naar de wijze waarop de gemeente de waardering voor vrijwilligerswerk de komende jaren vorm gaat geven.

Alle gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt. Het is een eenmalig onderzoek en kost je ongeveer 10 minuten om het in te vullen. De enquête sluit op 31 maart 2021. Na de sluiting zullen de winnaars per mail op de hoogte worden gesteld.

Enquête invullen?

Je vindt de enquête via deze link: www.zorgzaam010.nl/vrijwilligerswerk/enquete-waardering-vrijwilligers.