Een kunstcentrum in Zuid: Teken de petitie!

In tegenstelling tot veel andere steden kent Rotterdam geen instelling die gebaseerd is op co-eigenaarschap van leden, waar kunstenaars en kunstliefhebbers elkaar informeel kunnen ontmoeten.  Juist nu culturele instellingen onder druk staan door subsidieplafonds, is het tijd om een dergelijk instelling in Rotterdam te openen. Een groep bewoners wil hierom een kunstcentrum met horeca in Rotterdam Zuid openen. Het Oude Raadhuis aan de Charloisse Kerksingel lijkt hiervoor uitermate geschikt.

Een plek waar je kunst kunt beleven, naar muziek kunt luisteren, een boek kunt lenen, naar een film kunt kijken of een kopje koffie, hapje of drankje kunt nuttigen. Dit is wat een bewonersgroep graag zou willen zien in Rotterdam Zuid.

Wat is het plan?

Het Oude Raadhuis is gekozen als bestemming voor het nieuw op te zetten kunstcentrum. De eigenaar is enthousiast en ook sociaal horeca ondernemer De Heilige Boontjes doet mee. Samen willen zij dat het Oude Raadhuis een culturele ontmoetingsplek wordt.

De initiatiefgroep, die eind vorig jaar in het leven is geroepen, wil een kunstcentrum realiseren dat een tweeledige functie heeft.  Enerzijds willen zij een podium bieden voor makers, dat kunnen beeldend kunstenaars, musici, schrijvers, architecten en/of filmers zijn. Anderzijds willen ze een fysieke plek bieden waar makers en afnemers, zoals kunstliefhebbers, curatoren en/of kopers, elkaar kunnen ontmoeten, spreken en inspireren.

Teken de petitie

Ondanks de mooie plannen, is niet iedereen enthousiast. Zo vindt de Gemeente Rotterdam een kunstcentrum met een lichte horecavoorziening een veiligheidsrisico, omdat er zo overlast gevende horeca in het gebied komt. Met het kunstcentrum wil de initiatiefgroep echter juist voorkomen dat het pand in handen van verkeerde projectontwikkelaars valt. Hiertoe is de groep een petitie gestart, zodat het kunstcentrum er alsnog kan komen.

Wilt u dit initiatief ondersteunen? Dan kunt u de petitie hier ondertekenen.

Op de website van www.eenkunstcentrum.nl vindt u meer informatie over de plannen.