Coronamaatregelen per 28 november 2021

De persconferenties en daarbij steeds verscherpende maatregelen volgen elkaar momenteel snel op. Vandaag delen we de meest recente maatregelen met u die zijn voortgevloeid uit de persconferentie van afgelopen vrijdag. Deze maatregelen gelden vanaf zondag 28 november 2021 en gelden in ieder geval tot 19 december. Hieronder kunt u lezen wat dit betekent voor de speeltuinverenigingen.

 

Algemeen

  • Mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.
  • In de binnenruimten en overdekte gebieden is het dragen van een mondkapje verplicht. Uitzondering hierop: Tijdens deelname aan sport-/ spelactiviteit bij de speeltuin is het dragen van een mondkapje niet verplicht.
  • Voor zowel binnen als buiten geldt: 1,5 meter afstand houden is verplicht (hiervoor gelden uitzonderingen)
  • Voor toegang tot de buitenruimte (anders dan de horeca) is een Coronatoegangsbewijs of het dragen van een mondkapje geen verplichting.
  • Verder gelden voor de kantines de regels zoals vermeld bij “Horeca”.

 

Horeca

Voor alle horeca, inclusief terras, is een Coronatoegangsbewijs verplicht voor 18 jaar en ouder. Dit geldt ook voor horeca/kantines van speeltuinverenigingen. Verder geldt ook voor die horeca:

  • De horeca is gesloten tussen 17.00 en 5.00 uur.
  • Er geldt een placeringsplicht voor horeca, dus ook voor speeltuinkantines. Dit geldt ook voor de buitenterrassen. Placeren betekent het toewijzen van een vaste zitplaats.
  • Placeren dient plaats te vinden op 1,5 meter tenzij het bewoners van 1 adres betreft.
  • Bij verplaatsing binnen de horeca geldt een mondkapjesplicht. Geplaceerd aan tafel hoeft dit niet.
  • Er geldt geen maximaal aantal bezoekers.

Verenigingskantine deels afzetten
Het is niet meer mogelijk om een deel van de reguliere verenigingskantine af te splitsen van het horeca deel en als algemene ruimte en zonder coronatoegangsbewijs te gebruiken. Het Coronatoegangsbewijs geldt voor de gehele binnenruimte.

Terras
Op het terras van de kantine is het Coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder.

Afhaalfunctie Horeca
Het Coronatoegangsbewijs geldt voor de binnenruimte en de volledige horeca. Uitzondering is een afhaalloket dat goed afgescheiden is van de rest van de horeca en consumpties vanuit die afhaal mogen alleen buiten de kantine en het reguliere terras genuttigd worden.

Bijvoorbeeld: Wanneer buiten een afhaalpunt voor het nuttigen van consumpties of aan de deur van de kantine wordt ingericht geldt er geen plicht voor het Coronatoegangsbewijs.

 

Openingstijden

Speeltuinen vallen onder niet-essentiële dienstverlening. Voor niet-essentiële dienstverlening geldt een sluitingstijd van 17:00 en 05.00 uur. Verder gelden voor de kantines de regels zoals vermeld bij “Horeca”.

 

Evenementen/activiteiten

Er geldt een verbod op evenementen tussen 17:00 en 5:00.

Reguliere kleinschalige activiteiten
Reguliere sport- en spelactiviteiten zijn geen evenementen. Dus bijvoorbeeld spelletjesmiddagen, knutselen, clinics of activiteiten met wedstrijdelementen zijn toegestaan. Wanneer de activiteit binnen is dan het Coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.

Grotere activiteiten/ evenementen
Wanneer er een grotere activiteit wordt georganiseerd met bijvoorbeeld etenskraampjes/foodtrucks, versterkte muziek, optredens, springkussens e.d. is er sprake van een evenement en moeten deelnemers/bezoekers een Coronatoegangsbewijs hebben. Let hierbij wel op de richtlijnen van evenementen (https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/evenementenvergunning/). Het kan zijn dat u melding moet maken van uw evenement of een vergunning moet aanvragen.

Sinterklaasactiviteiten
Voor Sinterklaas activiteiten is een uitzondering gemaakt op de coronaregels voor evenementen. Normaliter moet er bij evenementen een coronatoegangsbewijs getoond worden. Voor Sint activiteiten in de buitenruimte geldt geen coronatoegangsbewijsplicht (CTB) voor jeugd en begeleiders. Afhankelijk van de activiteit en de grootte hiervan kan het zijn dat er sprake is van een vergunningsplicht of meldplicht geldt voor de activiteit. Raadpleeg hiervoor de website: (https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/evenementenvergunning/).

 

Informatie over het Coronatoegangsbewijs

Het Coronatoegangsbewijs is een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs of een bewijs dat iemand hersteld is van corona. Iedereen (met de leeftijd boven 13 jaar) die hieraan voldoet krijgt een unieke QR code. Deze code kan worden aangetoond via een ‘Corona-check’ app op een smartphone.

Voor meer informatie over het Coronatoegangsbewijs verwijzen wij u naar: Ondernemers en het coronatoegangsbewijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Hoe werkt het controleren?
Om toegang te krijgen tot het horeca gedeelte dient het Coronatoegangsbewijs gecontroleerd te worden.  Dit kan via de ‘CoronaCheck Scanner-app’. Hiermee kan een QR code worden gescand (zowel digitaal als van papier).