Afscheid van Osborne (Mikey)

Tot onze grote spijt hebben wij vernomen dat onze oud-medewerker Osborne op zaterdag 11 maart is overleden. Veel oud-wijkbewoners zullen hem kennen als Mikey, de man die vroeger vrijwel alles deed in en om de speeltuin. Via deze weg willen wij wijkbewoners informeren over zijn begrafenis en de gelegenheid die wijzelf bieden om even na te praten.

Op vrijdag 17 maart 2023 is de begrafenis van Osborn. Van 9.30 uur tot 10.00 uur is er gelegenheid om afscheid van hem te nemen. Om 10.00 wordt hij naar zijn laatste rustplaats begeleid. Dit duurt tot 10.30 uur. De begrafenis vindt plaats op Begraafplaats St. Laurentius, Nieuwe Crooswijkseweg 123, 3034 PN Rotterdam.

Het wordt een heel kleine en bescheiden uitvaart. Er is geen gelegenheid voor koffie of een drankje. Er kunnen maar maximaal 15 mensen tegelijk naar binnen, dus we zullen elkaar afwisselen.

Napraten in de speeltuin

Voor iedereen die na de uitvaart nog wil napraten, geeft het bestuur van de speeltuin daar na afloop van de begrafenis de ruimte voor in de speeltuin. Er kan gezamenlijk een kop koffie of thee gedronken worden. De inloop is vanaf circa 11.00 uur.

Er zullen, zoals altijd, vanaf 12 uur ook kinderen komen lunchen en spelen, maar dat was waar Mike voor stond.

We hopen iedereen die daar behoefte aan heeft vrijdag te zien, ook degenen die niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn. Juist door daar bij elkaar te komen, kunnen we met zijn allen het verdriet loslaten en gaan we plaatsmaken voor een blijvende, blije en positieve herinnering aan hem.

Het komt wel goed.
Dat is wat Mike zou willen.
We horen het hem zeggen…